Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate instututiei in baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public si O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Contact: