Acte necesare întocmirii  dosarului pentru acordarea dispozitivelor medicale