Denumire compartiment

Telefon /interior

Fax

Tel Verde

0800800959

 

Deblocare caduri de sanatate

(numai pentru cabinete medicale)

0756138025

 

Secretariat

0248285928, 0248285515, 0788385367/tasta 9

0248/284674

Relații publice și purtător de cuvînt

0248/285928/ tasta 0

 

Resposabil DPO

0248/285928 , int.2013

 

Președinte Director General

0248/285928, int. 2101

 

Director Relații Contractuale

0248/285928, int. 2102

 

Director Economic

0248/285928, int 2103

 

Medic Șef

0248/285928, tasta 5

 

Șef Serviciu Asigurați - Concedii medicale

0248/285928, int. 2040 /tasta 4

 

Șef Serviciu Decontare Servicii medicale

0248/285928, int.2003/tasta *

 

Corp Control

0248/285928, int.2015

 

Programe Naționale de Sănătate

0248/285928, int.2047

 

Biroul Juridic și Contencios

0248/285928, int.2002/tasta 0

 

Resurse Umane

0248/285928, int.2014

 

Informatică

0248/285928, int.2013

 

Contabilitate

0248/285928, int.2008

 

Ghișeu Asigurați

0248/285928, int.2048/ tasta 1

 

Concedii medicale persoane juridice

0248/285928, int.2040/2011

 

Concedii medicale persoane fizice

0248/285928, int.2040

 

Contractare Decontare Spitale și Rețete

0248/285928, int.2009

 

Contractare Decontare Medicină Familie

0248/285928, int.2012/tasta 7

 

Administrativ

0248/285928, int.4005

 

Formulare tipizate

0248/285928, int.2041

 

Casierie

0248/285928, int.2045

 

Carduri și Formulare europene

0248/285928, int.2044/tasta 6

 

Serviciul Medical

0248/285928, int.2006/tasta 5

 

Dispozitive Medicale

0248/285928, int.2001/tasta 3