1. Ordinul nr. 820/2020 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru implementarea Legii nr.165/2019, pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

2. Model cerere de solicitare istoric servicii medicale