CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARGES este înregistrată ca operator de date cu caracter personal - Notificare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - Număr Registrul General 242.

 

Responsabil pentru protecția datelor (DPO) 

- Nr. telefon:          0248285928, interior 2013

- Adresă de email:  dpo@casag.ro