Operator de date cu caracter personal nr. 242

Casa de Asigurari de Sanatate Arges este o institutie  publică cu personalitate juridică si buget propriu, care functioneaza in baza propriului statut, aflata în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ale carei politici si strategii le respecta. Scopul sau principal este acela de promovare, în colaborare cu celelalte institutii competente, a masurile necesare asigurarii unor serviciilor medicale corespunzatoare tuturor asiguratilor argeseni, in mod echitabil si nediscriminatoriu.

Printre cele mai importante atributii ale CAS Arges, se numara:

-negocierea, contractarea si incheierea contractelor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in conditiile contractului-cadru,

-decontarea serviciilor medicale oferite asiguratilor conform legislatiei actuale

-asigurarea permanenta a informarii, consultantei si asistentei in domeniul asigurarilor sociale de sanatate, atat persoanelor asigurate, cat si furnizorilor de servicii medicale

-controlul respectarii dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii