MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:

 În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 544/12.10.2001:

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7  (“Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării”).

Informaţiile pot fi consultate la sediul instituţiei sau accesate pe pagina web a CAS Arges, la adresa  www.casan.ro/casag.

Fișiere atașate

Cerere solicitare acces informații de interes public.doc Reclamaţie administrativă acces informații publice.doc