C.A.S Argeș începe procesul de contractare, parțială, a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale - 2024

-pentru furnizori noi-

 

 

Având in vedere:

 

 

În temeiul art. 198  din Anexa 2 la H.G. 521/2023 cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș  stabilește termen de contractare   pe parcursul lunii  aprilie 2024, contractele/actele adiționale urmând a fi întocmite de către CAS Argeș și semnate de către ambele părți până  la data de 30.04.2024, pentru următoarele tipuri de asistențe medicale

Procesul de contractare se va desfășura după următorul calendar:

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 08-10.04.2024
  2. Verificarea documentelor și anunțarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 18.04.2024, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro
  3. Depunerea contestatiilor:19.04.2024, pana la ora 14.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro și la avizierul instituției în data de 22.04.2024
  4. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 23-30.04.2024

Lista documentelor necesare pentru încheierea actelor adiționale/contractelor, pe domenii de asistenta medicală, precum și formularele tipizate, se pot obține de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se pot regăsi și pe pagina web a institutiei, www.casag.ro.

   De asemenea, documentele necesare încheierii contractelor se transmit la adresa secrgen@casag.ro în format electronic, asumate fiecare in parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.