Vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor aferente lunii AUGUST 2022, conform referatului de aprobare DGTI nr. 2018/17.08.2022, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS, astfel: