Vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor aferente lunii OCTOMBRIE 2021, conform referatului de aprobare DGTI nr. 2412/27.10.2021, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

02.11.2021 - 20.11.2021 prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

01.11.2021 - 30.11.2021 - unități sanitare cu paturi (SPT)

05.11.2021 - 30.11.2021 - ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

04.11.2021 - 30.11.2021 - asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

04.11.2021 - 30.11.2021 - îngrijiri medicale si îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

05.11.2021 - 30.11.2021 - dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

04.11.2021 - 30.11.2021 - consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

04.11.2021 - 30.11.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.11.2021 - 20.11.2021 - asistenta medicala primara (MF)

04.11.2021 - 30.11.2021 - programe naționale de sănătate (PNS)

05.11.2021 - 30.11.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

02.11.2021 - 30.11.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN).