In atentia:

 

FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE

 

Avand in vedere :

 

Procesul de contractare pentru perioada august-decembrie 2019 pentru toti furnizorii de servicii medicale/ medicamente cu si fara contributie in tratamentul ambulatoriu/ dispozitive medicale, inclusiv pentru programe nationale de sanatate se va desfăşura în luna iulie 2019, actele adiţionale /contractele de furnizare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale urmând a fi întocmite de către CAS Argeş şi semnate de către ambele parti pana  la data de 31.07.2019.

Procesul de contractare se desfasoara dupa urmatorul calendar:

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 08-15.07.2019
  2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor respinsi pentru contractare: 16 - 17.07.2019, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro
  3. Depunerea contestatiilor: 18.07.2019, pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 19.07.2019
  4. Negocierea clauzelor suplimentare si a valorilor de contract pentru asistenta spitaliceasca si transport sanitar: 22-26.07.2019
  5. Negocierea clauzelor suplimentare si stabilirea punctajelor pentru asistenta ambulatorie de specialiate pentru reabilitare medicala si investigatii paraclinice:  22-24.07.2019.
  6. Depunerea contestatiilor privind punctajele acordate: 25.07.2019, pana la ora 16.00. Anuntarea punctajelor definitive se va face in data de 26.07.2019.
  7. Incheierea actelor aditionale/contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale: 16 - 31.07.2019.

 

Lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se regasesc si pe site-ul institutiei, www.casag.ro.

   Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.

 

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

DR. DANIEL MUSAT