Cardul european conţine următorul set obligatoriu de informaţii vizibile:

    a) numele şi prenumele asiguratului;

    b) codul numeric personal al asiguratului;

    c) data naşterii asiguratului;

    d) data expirării cardului;

    e) codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;

    f) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul;

    g) numărul cardului.

 

Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat. Costul cardului european se suportă din fond.

 

Emiterea cardului european poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate numai în situaţia în care persoana care îl solicită nu face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

 

Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE.

 

Asiguratul care solicită înlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementările UE va putea beneficia, contra cost, de un alt card a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.

 

Datele solicitate de casele de asigurări de sănătate emitente ale cardului european, precum şi de alte instituţii care manipulează aceste informaţii se supun legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Cardul european se eliberează numai în situaţia deplasării asiguratului pentru şedere temporară într-un stat membru al UE.

 

Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii.

Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale UE.

Cardul european emis de CNAS nu produce efecte pe teritoriul României şi nu creează nicio obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România.

Fișiere atașate

fisier audio card UE.mp3 fisier audio obtinere card UE.mp3