Modalitatea de restituire a  indemnizaţiilor de concedii medicale

 
       Restituirea sumelor din bugetul FNUASS se face in conformitate cu art. 64 din Ordinul Comun MS/CNAS 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Documentele necesare depunerii dosarului de recuperare sunt:

-   Cerere "tip" (2 ex.); 

- Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/perioadei;

- Concediile medicale (exemplarul 2 - roz) aferente pt luna/perioada pentru care se solicita restituirea;

- Copie dupa Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Declaratia 112 anexele nr. 1 si 1.1 - Angajator), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea;

- Baza de calcul a concediilor medicale;

- Dovada platii indemnizatiei de concediu medical salariatilor;

- Dosar cu sina.

    Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite (art.40 alin (1) din OUG 158/2005 cu modificarile si completarile ulterioare).
    Avand in vedere ca modul de declarare, calcul si plata a contributiilor se supune acelorasi reglementari in materie financiar fiscala privind determinarea impozitului pe venit din salarii, termenul de 90 de zile in interiorul caruia angajatorul poate solicita sumele de restituit se calculeaza incepand cu data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile.
    In concluzie, angajatorii nu pot solicita sume reprezentand indemnizatii platite de catre acestia asiguratilor daca este depasit termenul de 90 de zile de la data la care erau in drept sa le solicite.