Legislatie UE  apasa aici

 

 

ORDINUL PREŞEDINTELUI CNAS Nr. 729 din 17 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare – actualizat la această dată

ORDINUL PREŞEDINTELUI CNAS 559 din  5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia,  cu modificările şi completările ulterioare – actualizat la această dată

DECIZIA S8 din 15 iunie 2011 privind acordarea de proteze, aparate mari și alte prestații în natură substanțiale prevăzute la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

DECIZIA S9 din 20 iunie 2013 privind procedurile de rambursare pentru punerea în aplicare a articolelor 35 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004

DECIZIA S10 din 19 decembrie 2013 privind tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și nr. 574/72 la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009 și aplicarea procedurilor de rambursare

DECIZIA NR. E1 din 12 iunie 2009 privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru schimbul de date pe cale electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Fișiere atașate

REGULAMENT - UE - 492_2017.pdf DECIZIA_E1.pdf DECIZIA_H1.pdf DECIZIA_H2.pdf DECIZIA_H3.pdf DECIZIA_H4.pdf DECIZIA_S1.pdf DECIZIA_S2.pdf DECIZIA_S3.pdf DECIZIA_S4.pdf DECIZIA_S5.pdf DECIZIA_S6.pdf DECIZIA_S7.pdf Document de deschidere de drepturi la tratament planificat.pdf Inregistrare pentru asigurare medicala.pdf Prevederi comunitare incepand din 01.05.2010.pdf REGULAMENT - CE - 883_2004.pdf REGULAMENT - CE - 987_2009.pdf REGULAMENT - CE - 988_2009.pdf Tratament medical pentru fostul lucrator transfrontalier in tara in care a lucrat anterior.pdf