Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. CERERE RESTITUIRE  
2. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
3. ADEVERINTA SALARIAT  
4 Centralizator privind certificatele de concedii medicale aferent lunii/perioadei

 

5 model adeverinta conform Ordinului comun 43/8/19-01-2016