Informații pentru persoane fizice / asigurați și angajatori cu privire la Serviciile disponibile la nivelul CASDB

 

SERVICII DISPONIBILE

REGISTRATURA GENERALA

1. Depunerea unei petitii online
2. Solicitare de informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


PERSOANE FIZICE

 

CALITATEA DE ASIGURAT

3. Cerere de validare a calitatii de asigurat

CARDUL NATIONAL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

4. Verifica existenta cardului la CASMB si cerere de eliberare
5. Cerere de inlocuire a cardului pierdut/furat
6. Cerere de eliberare a adeverintei inlocuitoare pentru refuz de card din motive religioase

CARDUL EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE

7. Cerere de eliberare a cardului european de asigurari de sanatate
8. Cerere de eliberare a Certificatului de Inlocuire Provizorie pentru cardul european

DISPOZITIVE MEDICALE

9. Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale

INGRIJIRI LA DOMICILIU

10. Cerere de aprobare pentru ingrijiri la domiciliu.

INVESTIGATII DE INALTA PERFORMANTA

11. Cerere de aprobare pentru PET-CT

DIABET

12. Solicitare de aprobare pentru pompa de insulina
13. Solicitare de aprobare pentru sistem de monitorizare continua a glicemiei

 

CONCEDII MEDICALE - PERSOANE FIZICE

14. Cerere de incheiere de CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
15. Cerere de decontare pentru concediu medical
16. Cerere de adeverinta


PERSOANE JURIDICE ANGAJATORI

CONCEDII MEDICALE - PERSOANE JURIDICE

17. Cerere de decontare pentru concedii medicale

 

 

 

 

Registratura generala

1.

Depunerea unei petitii online
(optional, se pot incarca documente PDF sau JPG in legatura cu petitia)
Aici se depun petitii generale care nu au corespondent in categoriile de mai jos
Furnizorii de servicii medicale sunt rugati sa transmita documente prin platforma dedicata: e-mail: office@casdb.ro

Pers. de contact: ANDRA MIHAI

e-mail: office@casdb.ro

tel:0724089532

 

2.

Solicitare de informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
(optional, se pot incarca documente PDF sau JPG in legatura cu solicitarea)

Pers. de contact: ANDRA MIHAI

e-mail: office@casdb.ro

tel:0724089532

 


Calitatea de asigurat

3.

Cerere de validare a calitatii de asigurat
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat (dupa caz)
mai multe informatii despre documentele care atesta calitatea de asigurat (elev/student, salariat, coasigurat etc.):

Pers. de contact: CRISTIAN FOCȘAN

Nr. Ghiseu:1,3

e-mail:asigurati@casdb.ro

tel:0372740761

 

 

 

Cardul NATIONAL de asigurari sociale de sanatate

 

4.

- Verifica online existenta cardului national de asigurari sociale de sanatate la Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita
- Cerere de eliberare a cardului

Pers. de contact: CRISTIAN FOCȘAN

Nr. Ghiseu:1

e-mail:asigurati@casdb.ro

tel:0372740761

 

 

5.

Cerere de inlocuire a cardului pierdut/furat
Documente solicitate:
- cerere de eliberare a cardului national duplicat - OBLIGATORIU
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- scan/poza dupa dovada platii contravalorii cardului - OBLIGATORIU

Pers. de contact: CRISTIAN FOCȘAN

Nr. Ghiseu:1

e-mail:asigurati@casdb.ro

tel:0372740761

6.

Cerere de eliberare a adeverintei inlocuitoare pentru refuz de card din motive religioase
Documente solicitate:
- cerere - OBLIGATORIU
- scan/poza dupa actul de identitate – OBLIGATORIU

 

Pers. de contact: CRISTIAN FOCȘAN

Nr. Ghiseu:1

e-mail:asigurati@casdb.ro

tel:0372740761 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardul EUROPEAN de asigurari de sanatate

 

7.

Cerere de eliberare a cardului european de asigurari de sanatate
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat (dupa caz)

Pers. de contact: SIDONELIA MIHAI

Nr. Ghiseu:4

e-mail: asigurati@casdb.ro

tel:0724247208

 

8.

Cerere de eliberare a Certificatului de Inlocuire Provizorie pentru cardul european
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat / dovada platii contributiei (dupa caz)
- dovada internarii sau a serviciilor medicale primite (dupa caz)

Pers. de contact: SIDONELIA MIHAI

Nr. Ghiseu:4

e-mail: asigurati@casdb.ro

tel:0724247208

 

 

 

 Dispozitive medicale

9

Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- prescriptia medicala / recomandarea (Anexa 39D conform HG Nr. 140/2018) - OBLIGATORIU
- Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
- Documente medicale pentru oxigenoterapie si ventilatie non-invaziva (daca este cazul, conform pct. 9, Anexa 38 la Normele de aplicare a Contractului Cadru)

Pers. de contact: Mihai Andra

Nr. Ghiseu: 1

e-mail:dispozitive.asigurati@casdb.ro

tel:0372928758

  

 

Ingrijiri la domiciliu

 

10.

Cerere de aprobare pentru ingrijiri la domiciliu
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- recomandare pentru ingrijiri - OBLIGATORIU
- bilet de externare (daca recomandarea a fost emisa la externare)

Pers. de contact: OANA PUȘCAȘIU

Nr. Ghiseu:3

e-mail:oanapuscasiu@casdb

tel:0372740762

 


 

Investigatii de inalta performanta

 

11

Cerere de aprobare pentru PET-CT
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- Referat de justificare pentru PET-CT - OBLIGATORIU
- Consimtamant informat pentru PET-CT - OBLIGATORIU
- Investigatii care sustin diagnosticul si evolutia bolii - OBLIGATORIU, dupa caz:
   - Rezultat CT
   - Rezultat PET-CT anterior
   - Rezultat RMN
   - Scintigrafie osoasa
   - Rezultat histopatologic/anatomie patologica
   - Alte analize de laborator
   - Bilet de externare din spital

 

Pers. de contact: SIMINA CERNAT

COMP. PNSC

e-mail:cernatsimina@casdb.ro

 

 

Diabet

12.

Solicitare de aprobare pentru pompa de insulina

Pers. de contact: GABRIELA NIȚU

COMP. PNSC

e-mail:pns@casdb.ro

 

13.

Solicitare de aprobare pentru sisteme de monitorizare continua a glicemiei

 

 

Documente solicitate:
- Referat de justificare - OBLIGATORIU

- Consimtamantul pacientului – OBLIGATORIU

- Act de identitate al pacientului - OBLIGATORIU
- Cerere completata de catre pacient - OBLIGATORIU
- Documente medicale justificative - OBLIGATORIU
- Act de identitate al parintelui - in cazul pacientilor minori
 

Pers. de contact: GABRIELA NIȚU

COMP. PNSC

e-mail:pns@casdb.ro

 

 Concedii medicale - PERSOANE FIZICE

 

14.

Cerere de incheiere de CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Documente solicitate:
- Act de identitate - OBLIGATORIU (scan/poza)
- Contract de asigurare 1% - OBLIGATORIU
- Declaratie fiscala (D212 - Declaratie Unica PF)

Pers. de contact:ELENA SOARE

e-mail:concediimed@casdb.ro

tel:0371427941

 

15.

Cerere de decontare pentru concediu medical
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- cerere tip Anexa 9 - OBLIGATORIU
- Certificatul de concediu medical - OBLIGATORIU
- Dovada platii contributiei - OBLIGATORIU
- Cont bancar in format IBAN
 

Pers. de contact:ELENA SOARE

e-mail:concediimed@casdb.ro

tel:0371427941

 

16.

Cerere de adeverinta pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
Se pot solicita urmatoarele tipuri de adeverinte:
- Adeverinta ca persoana este asigurata la concedii si indemnizatii pe baza de contract de asigurare
- Adeverinta cu numarul de zile de concediu medical in ultimele 12/24 de luni necesara pentru eliberarea concediului medical
- Adeverinta cu veniturile decontate de catre CASDB si numarul de zile lucratoare necesara pentru indemnizatia de crestere a copilului
- Adeverinta pentru casa de pensii

Pers. de contact:ELENA SOARE

e-mail:concediimed@casdb.ro

tel:0371427941

 Concedii medicale - PERSOANE JURIDICE (ANGAJATORI)
Instructiuni referitoare la modul de transmitere al cererilor de recuperare concedii medicale din FNUASS

17.

Cerere de decontare pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- Cerere de recuperare (conform Ordinului 1395/06.08.2020 cu data intrare in vigoare 06.08.2020) - OBLIGATORIU -
- Centralizator cu CM-uri - OBLIGATORIU -
- exemplarele roz ale certificatelor de concediu medical

Pers. de contact: DORA TUDORACHE

e-mail:concediimed@casdb.ro

tel:0371427941