Nume,prenume

Poziţie

Telefon/interior

Jr. Cristina Sima

Director General

 int. 103

0735186761

Jr. Popoiag Dorina

Secretariat

0372740760

Ec. Agnes Dinca

Director Relatii Contractuale

int.117

 

Ec. Sandu Niculina

Director Economic

int.102

0735151929

 

Dr. Paraschiv Doina

Medic Sef

int.105

0744374439

Mihai Andra

Relatii publice

0724089532

 

 

Serviciul Control

 

Jr. Andreescu Doina

int. 118

0372740758

Dr. Cristea Olimpia  Monica

Ec. Stelea Camelia

Ec. Sanda Liliana Cati

Jr. Panait Carmen Elena

 

Ec. Ungureanu Robertino

Ec. Mihai Georgeta

Compartiment Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal

int.111

 

Compartiment Tehnologia Informatiei

 

0724089821

Ing. Toma Adrian

int.119

Jr. Gheboianu Ruxandra Mihaela Cristina

Compartiment Juridic , Contencios Administrativ

int.123

0722715477

Jr. Bucur Florin

int.123

int.113

 

 

ec.Sandu Niculina Sef serviciu buget

int 116

 

Ec. Martac Iuliana

Serviciul Buget, Financiar Contabilitate

int. 116 ;

0372740759

Ec. Diaconescu Alina

Ec. Neagu Catalin

Maracineanu Maria

Ec. Cristea Elisabeta

int.116

ec. Toader Sanda

Ec. Mihai Sidonelia

Compartiment Evidenta Asigurati, Carduri si concedii medicale

int.109

int.126

0724247208

0372740761

Ec. Soare Elena

int.109

int.126

0372740761

Ec. Focsan Cristian Vasile

Ec. Bebea Manuela

Jr. Belu Ionela

int.114

0371427941

Jr. Tudorache Dora

int.114

0371427941

 

  Compartiment Evidenta Asigurati, Carduri si concedii medicale int. 114

Ing. Diaconescu Sorin

Compartiment Achizitii Publice , Logistica si Patrimoniu

int.112

0744370522

Jr. Tudorache Adriana

int.112

Sef serviciu  contractare      ec.Agnes Dinca

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int 117

Ec. Andreescu Daiana

int.104

0372-740762

 

 

 

Ec. Briceag Constantin

int. 110

0372740757

Ec. Termegan Liliana
 

Ec. Vlad Florina

ec. Ion Veronica

int.109

0372740761

Oana Puscasiu

int.109

0372-740761

Ec. Negulescu Diana

Compartiment Contractare

int.109

0372-740761

Ec. Popescu Gabriela

Voicu Florenta

115

 

110

 

Compartiment analiza cereri si eliberare decizii ingrijiri la domiciliusi dispozitive medicale

10411

Dr. Pascale Catalin

124

Ec. Alina Manole

107

Dr. Paraschiv Doina

Serviciul Medical, comisii terapeutice/clawback

int.107

Ec. Cernat Simina

int.107

Dr. Andronescu Mariana

int.107

Dr. Marin Valentina Danela

Compartiment Evaluare

int. 104

0372-740762

Ing. Icobet Liana

Compertiment acorduri/regulamente europene , formulare europene

 

Ec. Nitu Gabriela

Programe de sanatate

107