Centrala 0245/214045 0245/214114  0245/214179

                0726-238989  0372-740763

Fax         0245/634344

TEL. VERDE 0800800956

Nume

Poziţie

Telefon ( interior)

 Sandu Niculina

Preşedinte –Director General

 int. 103

0726673143

 

 Popoiag Dorina

Secretariat

0372740760

Panait Carmen Elena

Purtător de Cuvânt

int. 111

0724089532

Crăciun Cornel

Director Direcţia Relaţii Contractuale

int.106

0723374493

Toader Sanda

Director Economic

int.101

0724247207

Liţă Mariana Cristina

Medic Şef

int.105

0744374439

 

 Şef Serviciu Control

 int. 118

0744374440

Stelea Camelia

Serviciul Control

int. 118

0372740758

Cristea Olimpia  Monica

 

Sanda Liliana Cati

Andreescu Doina

Ungureanu Nicolae Robertino

Mihai Georgeta

Compartiment Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal

int.111

Georgescu Borţea Gabriel Ionel

Compartiment Tehnologia Informaţiei

int.119

0724089821

Toma Adrian

int.119

Gheboianu Ruxandra Cristina Mihaela

Compartiment Juridic , Contencios Administrativ

int.123

0722715477

Bucur Florin

int.123

Icobeţ Liana

Compartiment Acorduri/Regulamente 

 
Nistor Adriana

Sef Serviciul Buget, Financiar , Contabilitate

int. 116

 0724089677

Martac Iuliana

Serviciul Buget, Financiar , Contabilitate

int. 116 ;

0372740759

Toader Sanda

Cristea Elisabeta

Zărnescu Anca Izabela

Mărăcineanu Maria

Diaconescu Alina

int.120

Mihai Sidonelia

Comp. Evidentă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale

int.109

int.126

0724247208

0372740761

Soare Elena

int.109

int.126

0372740761

Belu Ionela

Focşan Cristian Vasile

Bebea Manuela

Cernat Simina

Concedii medicale

int.114

0371427941

Tudorache Dora

Concedii medicale

int.114

0371427941

Diaconescu Sorin

Compartiment Achiziţii Publice , Logistică şi Patrimoniu

int.112

0744370522

Tudorache Adriana

int.112

Manole Alina

Sef Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 104

0735151929

03725740762

Vlad Florina

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 110

0372740757

Briceag Constantin

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 110

0372740757

Ţeposu Camelia

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 109

03725740762

Andreescu Daiana

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 104

03725740762

Dincă Agnes Tatiana

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 104

03725740762

Andreescu Daiana Florentina

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 104

03725740762

Ion Veronica

Negulescu Diana Cristina

Compartiment Contractare

int.110

0372740757

Temegan Liliana

Popescu Gabriela

Voicu Florenţa

int.115

 

Pascale Cătălin

Compartiment Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale

int.104

0372-740762

Mărgărit Marius Nicolae

Paraschiv Doina

Serviciul Medical, Comisii terapeutice/clawback

int.107

David Ionel

Andronescu Mariana

int.107

Marin Andreea Georgiana

Compartiment Programe de Sănătate

int.107

Marin Valentina Danela

Compartiment Evaluare

int. 104

0372-740762