Centrala:  0245/214045 0245/214114  0245/214179

Mobile:    0726238989  0372740763

Fax         0245/634344

Tel verde 0800800956

Nume

Poziţie

Telefon ( interior)

Cristina Sima

Director General

 int. 101

0735186761

 

 Popoiag Dorina

Secretariat

0372740760

Mihai Andra

Relatii publice

int. 111

0724089532

Agnes Dinca

Director Direcţia Relaţii Contractuale

int.117

0245214045

0723374493

Sandu Niculina

Director Economic

int.102

0735151929

 

Paraschiv Doina

Medic Şef

int.105

0744374439

 

 Serviciu Control

 int. 118

0744374440

Stelea Camelia

Serviciul Control

int. 118

0372740758

Cristea Olimpia  Monica

Carmen Panait

Sanda Liliana Cati

Andreescu Doina

Ungureanu Nicolae Robertino

Mihai Georgeta

Compartiment Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal

int.111

Toma Adrian

Compartiment Tehnologia Informaţiei

int.119

0724089821

 

 

Gheboianu Ruxandra Cristina Mihaela

Compartiment Juridic , Contencios Administrativ

int.123

0722715477

Bucur Florin

int.123

Icobeţ Liana

Compartiment Acorduri/Regulamente 

 
 

Sef Serviciul Buget, Financiar , Contabilitate

int. 116

 

Martac Iuliana

Serviciul Buget, Financiar , Contabilitate

int. 116 ;

0372740759

Toader Sanda

Cristea Elisabeta

Neagu Catalin

Mărăcineanu Maria

Popa Alina

int.120

Mihai Sidonelia

Comp. Evidentă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale

int.109

int.126

0724247208

0372740761

Soare Elena

int.109

int.126

0372740761

 

Focşan Cristian Vasile

Bebea Manuela

Belu Ionela

Concedii medicale

int.114

0371427941

Tudorache Dora

Concedii medicale

int.114

0371427941

Diaconescu Sorin

Compartiment Achiziţii Publice , Logistică şi Patrimoniu

int.112

0744370522

Tudorache Adriana

int.112

 

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 104

0735151929

03725740762

Dana Marin

Sef serviciu decontare

int 124

Briceag Constantin

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 110

0372740757

Termegan Liliana

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 109

03725740762

Puscasiu Oana

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 104

03725740762

Vlad Florina

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 110

0372740757

 

Andreescu Daiana Florentina

Serviciul Decontare Servicii Medicale

int. 104

03725740762

 

Negulescu Diana Cristina

Compartiment Contractare

int.110

0372740757

 

Popescu Gabriela

Voicu Florenţa

int.115

 

Pascale Cătălin

Compartiment Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale

int.104

0372740762

Manole Alina Andreea

Nitu Gabriela

Serviciul Medical, Comisii terapeutice/clawback

int.107

 

Andronescu Mariana

int.107

Nitu Gabriela

Compartiment Programe de Sănătate

int.107

Marin Valentina Daniela

Compartiment Evaluare

int. 104

0372740762