Nr.9902 /22.11.202

   AGENDA DE CONTRACTARE DECEMBRIE 2022

In atentia furnizorilor de dispozitive  medicale

 

   Avand in vedere :

  - Prevederile H.G nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022,cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Prevederile Ordinului MS-CNAS nr.1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru  aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare ,

  - Intrarea in vigoare cu data de 15.11.2022 a Ordinului MS-CNAS nr.3335/868/2022 pentru modificarea anexelor 38, 39, 39B, 39C, 39D si 40 la Ordinul MS-CNAS nr.1068/627/2021;

 

Va informam ca CAS Dambovita organizeaza in luna DECEMBRIE 2022 sesiune de contractare pentru incheierea de contracte/acte aditionale cu furnizorii de dispozitive medicale pentru furnizarea urmatoarelor dispozitive nou introduse: adezivi pentru filtre umidificatoare HME, suport de presiune pozitiva continua CPAP si suport de presiune pozitiva continua cu doua nivele BPAP.

 

  Sesiunea de contractare se va desfasura conform urmatorului calendar de contractare :

 

Nr.crt

       DATA

                           Etape in procesul de contractare

 

1.

05-08.12.2022

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor/actelor aditionale.

2.

     09.12.2022

Afisarea listei cu dosarele respinse la contractare, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.

3.

     12.12.2022

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.

 

4.

     13.12.2022

Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.

5.

     15.12.2022

Finalizarea procesului de contractare si semnarea contractelor /actelor aditionale.

 

         Documentele necesare incheierii contractelor/actelor aditionale se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor. Lista documentelor necesare contractarii pentru fiecare tip de asistenta medicala poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI -CONTRACTARE 2021”

 

DIRECTOR GENERAL,

  JR. CRISTINA SIMA