01.02.2024

20.02.2024

asistenta medicala primara

05.02.2024

29.02.2024

unitati sanitare cu paturi

09.02.2024

29.02.2024

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica , medicina fizica si de reabilitare

09.02.2024

29.02.2024

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

09.02.2024

29.02.2024

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

09.02.2024

29.02.2024

consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar neasistat

03.02.2024

29.02.2024

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

07.02.2024

29.02.2024

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

05.02.2024

25.02.2024

programe nationale de sanatate

02.02.2024

20.02.2024

prescriptii medicale , medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

09.02.2024

29.02.2024

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

09.02.2024

29.02.2024

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara