01.05.2023

08.05.2023

asistenta medicala primara

06.05.2023

11.05.2023

unitati sanitare cu paturi

01.05.2023

08.05.2023

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica , medicina fizica si de reabilitare

08.05.2023

12.05.2023

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

06.05.2023

11.05.2023

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

06.05.2023

11.05.2023

consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar neasistat

01.05.2023

08.05.2023

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

10.05.2023

15.05.2023

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

12.05.2023

19.05.2023

programe nationale de sanatate

12.05.2023

19.05.2023

prescriptii medicale , medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

10.05.2023

15.05.2023

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

06.05.2023

11.05.2023

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara