IN ATENȚIA MEDICILOR  PRESCRIPTORI

Urmare adresei CNAS nr.P 4631 / 22.05.2023 va aducem la cunostinta :

-in luna mai2023 au fost actualizate contractele cost-volum incheiate intre CNAS si DAPP / reprezentantii legali ai acestora pentru medicamentele  ce fac obiectul acestora ;

- situatia include si actualizarea costurilor orientative medii/pacient, pentru medicamentele cu DCI: Vemurafenibum, Pazopanibum (Votrient), Abirateronum (Zityga 250 mg), Dabrafenibum, Axitinibum, Lapatinibum, Dupilumabum, Caplacizumabum, Mercaptaminum, Parathyroid Hormone, Rurioctocog Alfa Pegol, Glyceroli, Phenylbutyras, Denosumab (Xgeva), Lorlatinibum, Avelumabum si Eltrombopag.

 

Fișiere atașate

ADRESA CNAS CV-MAI 2023.pdf ADRESA MEDICI PRESCRIPTORI.pdf SITUATIE CENTR CONTRACTE mai 2023.pdf