Va aducem la cunostinta ca pentru raportarea serviciilor aferente lunii noiembrie 2019, calendarele de raportare vor fi astfel configurate in PIAS:

01.12.2019 20.12.2019 asistenta medicala primara
01.12.2019 31.12.2019 unitati sanitare cu paturi
01.12.2019 20.12.2019 ambulatorii de spacialitate pentru specialitatea clinica , medicina fizica si de reabilitare
01.12.2019 31.12.2019 asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
01.12.2019 31.12.2019 ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu
01.12.2019 31.11.2019 consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar asistat
03.12.2019 31.12.2019 ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice
05.12.2019 31.12.2019 ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
05.12.2019 31.12.2019 programe nationale de sanatate
09.12.2019 20.12.2019 prescriptii medicale , medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
09.12.2019 31.12.2019 dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
01.12.2019 31.12.2019 ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara