Ȋn atenția furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 

            Ȋn conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 106/32/2015, furnizorii care solicită evaluarea au obligația să facă dovada plății   taxei de evaluare, conform categoriei de furnizori.

Nr. crt.

Categorii de furnizori de servicii medicale,

de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare

Taxă de evaluare urban

– lei –

Taxă de evaluare rural

– lei –

1

Unități de dializă*

3.000

750

2

Furnizori de consultații de urgență la domiciliu

800

200

3

Furnizori de activități de transport sanitar neasistat

800

200

4

Furnizori de dispozitive medicale

2.000

500

5

Spitale ce au în structură peste 400 de paturi

3.500

875

6

Spitale ce au în structură până la 400 de paturi

2.500

625

7

Furnizori de îngrijiri medicale / paliative la domiciliu*

1.000

250

8

Farmacii comunitare**

1.000

150

9

Oficine comunitare locale de distribuție**

-

100

10

Cabinete de medicină dentară

1.000

250

11

Furnizori de investigații medicale paraclinice – radiologie și imagistică medicală*

imagistică medicală*

2.000

500

12

Furnizori  de  investigații   medicale  paraclinice  –  analize de laborator *

medicale de laborator*

2.000

500

13

Cabinetele  medicale  de  medicină  de  familie,  cabinetele medicale  de  specialitate,   centrele  medicale,  centrele  de diagnostic și tratament și centrele de sănătate

1.000

250

* din structura spitalului, nu trebuie să facă dovada plății taxei de evaluare dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului. În acest caz se va depune dovada plății taxei de evaluare a spitalului.

** denumiri actualizate în conformitate cu Legea farmaciei nr. 266/2008; farmaciile din structura spitalului nu trebuie să facă dovada achitării acestei taxe de evaluare.

 

    Plata taxei de evaluare  se va face către  Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu, cod fiscal  11342530, în contul nr. RO69TREZ57626A365000XXXX,  deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Sibiu.

Contravaloarea taxei de evaluare se poate achita şi la sediul CAS Sibiu, camera 303, de luni până joi, între orele 9-14 (excepție ultima zi din lună).

 

Documentele necesare procesului de evaluare se găsesc ȋn fișierele atașate.

 

 

 

                                    

   

Fișiere atașate

Evaluare cabinete de medicina dentara.zip Evaluare cabinete medicina de familie, cabinete de specialitate, centre medicale, centre de diagnost.zip Evaluare farmacii, oficine.zip Evaluare furnizori de activitati de transport neasistat.zip Evaluare furnizori de consultatii de urgenta la domiciliu.zip Evaluare furnizori de dispozitive medicale.zip Evaluare furnizori de ingrijire la domiciliu.zip Evaluare furnizori de investigatii medicale paraclinice radiologie-imagistica.zip Evaluare laboratoare analize medicale.zip Evaluare spitale.zip Evaluare unitati de dializa publice si private.zip Taxa de evaluare.docx