1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS SIBIU vor completa formularul de mai jos:

2. Dupa înregistrarea datelor de către CAS SIBIU, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;

 

 Atentie:

In cazul conventiilor de inlocuire "Nume Furnizor" si "CUI" vor fi ale medicului titular iar "CNP" si "Seria hexazecimala" vor fi ale medicului inlocuitor.

 

 

 

 

*Susţin prezenta cerere  cunoscând prevederile art. 322, art. 323 si art. 326 din Codul penal privind falsul in înscrisuri sub semnătura privata, uzul de fals şi, respectiv, falsul in declaraţii.