Denumire structura

Telefon; 0269214279/

 interior

Director General

103

Director Economic

103

Director Relatii Contractuale

103

Secretariat /DG

103

Compartiment Juridic, Contencios

108

107

Compartiment Relatii Publice, Purtator de cuvant

143

Medic Sef/

Serviciul Medical

128

149

150

122

Compartiment Evaluare Furnizori

152

Birou Control

146

147

148

148

145

Compartiment Logistica si

Achizitii Publice

125

   

Compartiment Programe de Sanatate

– PNS

127

Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate

 

113

112

110

Compartiment Resurse Umane

120

Compartiment Relatii cu Furnizorii: Contractare Farmacii, Spitale, Ambulatoriu de specialitate, Paraclinic, RECA, MF, Stomatologie, Dispozitive medicale

116

117

151

115

114

136

Compartiment Relatii cu Furnizorii: Decontare Farmacii, Spitale, Ambulatoriu de specialitate, Paraclinic, RECA, MF, Stomatologie, Dispozitive medicale

116

114

115

151

135

Compartiment  Informatica

123

124

Compartiment Medicina primara, Ingrijiri la domiciliu

143

133

Compartiment Dispozitive Medicale

 

144

Evidenta Asigurati si carduri

130

138

132

121

Compartiment Concedii Medicale

 

131

141

140

153

Eliberare Formulare europene

142

118