Compartimenul  Relatii Publice, Purtator de Cuvant

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate CAS Sibiu în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Ne puteţi contacta: 

 1. Prin poştă:

Sediul instituţiei: Sibiu, str. B-dul M. Viteazu, nr.4 cod postal 550350

2. Comunicarea cu publicul

Prin poşta electronică (e-mail):  relatii.publice@cassb.ro  sau registratura@cassb.ro

3. Telefon: 0269/214279 int.121

Fax: 0269/217770

Tel-verde: 0800 800 977 

4. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

Prin poşta electronică (e-mail): relatii.publice@cassb.ro

Telefon: 0269/214279 int.121