Stimati cetateni,

 

Din 25 mai 2018 se aplica Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa va informam cum protejam datele Dumneavoastra personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.            

 

Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt: datele de identificare, datele privind sanatatea, date privitoare la locul de munca/activitatile desfasurate, unele date financiare specifice (privitoare la colectarea de debite/recuperarea de creante), imagini video inregistrate in sediul institutiei si alte date personale pe care le colectam direct sau din alte surse, in conformitate cu prevederile legale in baza carora functionam, si in baza carora va putem asigura accesul la serviciile medicale.   

Datele cu caracter personal privind sanatatea includ toate datele care au legatura cu starea de sanatate a persoanei vizate care dezvaluie informatii despre starea de sanatate fizica sau mentala trecuta, prezenta sau viitoare a persoanei vizate. Acestea includ informatii despre persoana fizica colectate in cadrul inscrierii acesteia la serviciile de asistenta medicala sau in cadrul acordarii serviciilor respective persoanei fizice in cauza, astfel cum sunt mentionate in Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului (1); un numar, un simbol sau un semn distinctiv atribuit unei persoane fizice pentru identificarea singulara a acesteia in scopuri medicale; informatii rezultate din testarea sau examinarea unei parti a corpului sau a unei substante corporale, inclusiv din date genetice si esantioane de material biologic; precum si orice informatii privind, de exemplu, o boala, un handicap, un risc de imbolnavire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologica sau biomedicala a persoanei vizate, indiferent de sursa acestora, ca de exemplu, un medic sau un alt cadru medical, un spital, un dispozitiv medical sau un test de diagnostic in vitro.          

 

Cum prelucram datele Dumneavoastra personale si in ce scop?                          

Prelucram datele personale prin mijloace manuale si automate, doar pentru scopuri legitime, scopul principal fiind  acela de a va furniza accesul la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in sediul CAS Sibiu, pentru situatii statistice, pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni si combate fraudele, etc. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna pe aplicarea si respectarea unei prevederi legale, pe executarea contractelor incheiate, pe interesul nostru legitim sau un interes public major, asa cum este cel de a va asigura mijloace de imbunatatire si pastrare a starii de sanatate.

Mai concret, va folosim datele personale in urmatoarele scopuri:

Refuzul Dvs. de a furniza aceste date poate duce la imposibilitatea acordarii serviciilor de sanatate.

Refuzul Dvs. de a furniza aceste date determina neindeplinirea obiectivelor institutiei şi implicit neindeplinirea atributiilor ce ne revin.

 

Comunicam date personale catre alti destinatari?

Pentru a va putea garanta accesul la serviciile medicale, pentru  indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime, este posibil sa transmitem datele Dvs. personale catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, asigurandu-ne insa intotdeauna ca acest schimb de date se face in baza unei prevederi legislative si ca s-au instituit garantii adecvate pentru protejarea datelor Dvs. (spre exemplu, temei legal, clauze contractuale standard, etc).        

 

Cat timp prelucram datele personale? 

Datele Dvs. personale sunt prelucrate si revizuite pe tot parcursul desfasurarii activitatii institutiei, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, in anumite cazuri fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Termenele de arhivare, pentru fiecare domeniu de activitate al CAS Sibiu sunt reglementate prin “Nomenclatorul Arhivistic al Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate”, aprobat prin Ordinul nr. 557 din 27.08.2014.

 

Cum va protejam datele cu caracter personal?

Pentru noi, protectia datelor cu caracter personal reprezinta o prioritate. Astfel, in aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679, am stabilit datele cu caracter personal aflate in evidenta, am definit fluxurile de prelucrare ale acestora, am identificat riscurile si am luat masuri pentru evitarea acestora. La nivel intern, am emis proceduri de lucru si politici de securitate, am incheiat acorduri de confidentialitate si am definit un mod unitar si sigur de prelucrare a datelor. CAS Sibiu a numit un Responsabil cu protectia datelor (DPO – Data Protection Officer) care monitorizeaza permanent respectarea Regulamentului precum si a altor dispozitii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor si a politicilor CAS Sibiu.

 

Care sunt drepturile Dumneavoastra si cum pot fi exercitate?                    

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le aveti:                       

• Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;

• Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

• Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

• Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul legitim, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea;

• Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care le detinem, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

• Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul Dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.                            

 

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Sibiu, B-dul Mihai Viteazu nr. 4, 550350, la nr. de fax 0269217770 sau prin e-mail, la: dposibiu@cassb.ro ori telefonic la numarul: 0269214279 interior 123. In plus, institutia a numit un Responsabil cu protectia datelor (DPO) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.

 

Nu in ultimul rand, trebuie sa stiti ca informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le gasiti afisate la sediul CAS Sibiu si pe site-ul nostru, la adresa www.cassb.roInformatii pentru asigurati - Cetateni asigurati – Protectia datelor cu caracter personal. De asemenea, ne puteti suna oricand si cere mai multe detalii la numerele de contact mentionate mai sus.

 

 

INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

 

Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu, prin intermediul sistemului video instalat in sediul institutiei, prelucreaza datele Dumneavoastra cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace automatizate, in vederea monitorizarii accesului persoanelor si asigurarii securitatii acestora, a spatiilor si a bunurilor institutiei.

 

Locatiile monitorizate video sunt urmatoarele:

Informatiile si datele personale inregistrate sunt destinate utilizarii exclusive, de catre Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate, este de maxim 30 de zile, in functie de dimensiunile inregistrarilor.

Datele personale inregistrate pot fi comunicate, la cerere, urmatorilor destinatari: persoana vizata, institutii ale statului, organe si organisme prevazute expres de catre legislatia in vigoare.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date beneficiati de urmatoarele drepturi:                  

• Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;

• Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

• Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

• Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul legitim, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea;

• Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care le detinem, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

• Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul Dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, a numit un Responsabil cu protectia datelor (DPO), datele de contact ale acestuia fiind: • telefon: 0269214279 interior 123, • email: dposibiu@cassb.ro.

 

Toate intrebarile si sesizarile Dumneavoastra vor fi prelucrate de catre Responsabilul cu protectia datelor (DPO) din cadrul Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu, in timp util si in concordanta cu procedurile interne.