CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SIBIU            
                 
  LISTA FUNCŢIILOR  DIN CADRUL C.A.S. SIBIU
  care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
                 
                 
Nr. crt. Functia publica/functia contractuala conf. Legii cadru nr. 153/2017 Gradaţia Salariul de bază brut valabil la data de 31 martie 2019, in urma aplicarii art.38 din Legea-cadru nr. 153/2017 şi OUG 114/2018     -lei- Spor pentru condiţii vătămătoare de muncă valabil începând cu 01.02.2018, conform art. 23 din Legea- cadru nr. 153/2017 şi HG nr. 917/2017, calculat in procent de 15% din salariul de baza (pentru luna completă) Valoarea anuală a voucherelor de vacanță conf. OUG nr. 8/2009 actualizată şi OUG nr. 46/2017şi OUG 114/2018 Valoarea anuală a indemnizației de hrană cf OUG 114/2019 Alte drepturi în bani și / sau în natură Alte observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8
  FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE/EXECUŢIE              
1 Director executiv grad II   9.980 1.497 1.450 4.160 0  
2 Director executiv adjunct grad II - Medic Şef   9.632 1.445 1.450 4.160 0  
3 Şef Serviciu, grad II   9.052 1.358 1.450 4.160 0  
4 Şef Birou, grad II   8.704 1.306 1.450 4.160 0  
5 Consilier, consilier juridic, inspector grad profesional superior  5 7.026 1.054 1.450 4.160 0  
6 Consilier, consilier juridic grad profesional superior  4 6.854 1.028 1.450 4.160 0  
7 Consilier, inspector  grad profesional superior  3 6.687 1.003 1.450 4.160 0  
8 Consilier, inspector  grad profesional principal  5 6.175 908 1.450 4.160 0  
9 Consilier, inspector  grad profesional principal  4 6.055 892 1.450 4.160 0  
10 Consilier, inspector  grad profesional principal  3 6.072 860 1.450 4.160 0  
11 Consilier, grad profesional asistent  5 5.203 738 1.450 4.160 0  
12 Consilier, grad profesional asistent  4 5.075 720 1.450 4.160 0  
14 Referent, grad profesional superior 5 4.865 680 1.450 4.160 0  
  FUNCȚII CONTRACTUALE              
1 Preşedinte - Director General 5 14.711 2.189 1.450 4.160 0  
2 Expert IA 5 5.989 859 1.450 4.160 0  
3 Şofer  I 5 4.034 567 1.450 4.160 0  
* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%  
** Personalul care detine un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 15%    
                 

Fișiere atașate

LISTA FUNCTIILOR CU SALARII septembrie 2019.xls sb, DECEMBRIE 2017 cont executie.xlsx sb,decembrie CONT EXECUTIE CAS 2016.xls CONT EXECUTIE CAS SB - decembrie 2015.xls MACHETA CONT DE EXECUTIE IULIE 2014.xls Cont executie 2013.pdf Cont executie 2012.pdf