CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SIBIU            
                 
  LISTA FUNCŢIILOR  DIN CADRUL C.A.S. SIBIU
  care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
                 
                 
Nr. crt. Functia publica/functia contractuala conf. Legii cadru nr. 153/2017 Gradaţia Salariul de bază brut valabil la data de 31 martie 2019, in urma aplicarii art.38 din Legea-cadru nr. 153/2017 şi OUG 114/2018     -lei- Spor pentru condiţii vătămătoare de muncă valabil începând cu 01.02.2018, conform art. 23 din Legea- cadru nr. 153/2017 şi HG nr. 917/2017, calculat in procent de 15% din salariul de baza (pentru luna completă) Valoarea anuală a voucherelor de vacanță conf. OUG nr. 8/2009 actualizată şi OUG nr. 46/2017şi OUG 114/2018 Valoarea anuală a indemnizației de hrană cf OUG 114/2019 Alte drepturi în bani și / sau în natură Alte observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8
  FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE/EXECUŢIE              
1 Director executiv grad II   9.980 1.497 1.450 4.160 0  
2 Director executiv adjunct grad II - Medic Şef   9.632 1.445 1.450 4.160 0  
3 Şef Serviciu, grad II   9.052 1.358 1.450 4.160 0  
4 Şef Birou, grad II   8.704 1.306 1.450 4.160 0  
5 Consilier, consilier juridic, inspector grad profesional superior  5 7.026 1.054 1.450 4.160 0  
6 Consilier, consilier juridic grad profesional superior  4 6.854 1.028 1.450 4.160 0  
7 Consilier, inspector  grad profesional superior  3 6.687 1.003 1.450 4.160 0  
8 Consilier, inspector  grad profesional principal  5 6.175 908 1.450 4.160 0  
9 Consilier, inspector  grad profesional principal  4 6.055 892 1.450 4.160 0  
10 Consilier, inspector  grad profesional principal  3 6.072 860 1.450 4.160 0  
11 Consilier, grad profesional asistent  5 5.203 738 1.450 4.160 0  
12 Consilier, grad profesional asistent  4 5.075 720 1.450 4.160 0  
14 Referent, grad profesional superior 5 4.865 680 1.450 4.160 0  
  FUNCȚII CONTRACTUALE              
1 Preşedinte - Director General 5 14.711 2.189 1.450 4.160 0  
2 Expert IA 5 5.989 859 1.450 4.160 0  
3 Şofer  I 5 4.034 567 1.450 4.160 0  
* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%  
** Personalul care detine un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 15%    
                 

Fișiere atașate

Situatie stat de functii martie 2018.pdf drepturi salariale functii publice la 30.09.2018.pdf sb, DECEMBRIE 2017 cont executie.xlsx drepturi salariale functii publice la 30 sept 2017.pdf sb,decembrie CONT EXECUTIE CAS 2016.xls CONT EXECUTIE CAS SB - decembrie 2015.xls MACHETA CONT DE EXECUTIE IULIE 2014.xls Cont executie 2013.pdf Cont executie 2012.pdf