Incepand cu data de 29.10.2020, este operationala aplicatia care va permite furnizorilor de servicii medicale efectuarea de precomenzi online pentru achizitionarea de formulare tipizate (concedii medicale si bilete de trimitere).

Pentru un mod de lucru fluid si coerent, dupa efectuarea precomenzii, plata sumei necesare pentru achizitionarea tipizatelor se va face online, in contul CAS Sibiu deschis la Trezoreria statului Sibiu.

 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU
CUI: 11342530
CONT: RO05TREZ5765005XXX000196, TREZORERIA SIBIU

 

Precomenzile online se vor face exclusiv in zilele de LUNI, JOI SI VINERI, comanda urmand a fi ridicata  in urmatoarea saptamana in ziua de MIERCURI, in intervalul orar 12.00 - 16.00. Livrarea tipizatelor se va face in urma prezentarii dovezii platii online, efectuata in contul CAS Sibiu, deschis la Trezorerie.( cu exceptia spitalelor de stat)

 

Pentru furnizorii de servicii medicale care opteaza pentru modul clasic de lucru, respectiv pentru plata in numerar si ridicarea tipizatelor de la sediul CAS Sibiu, programul stabilit este in ziua de MARTI a fiecarei saptamani, in intervalul orar 14.00 - 16.00.

 

 

 

 

*Susţin prezenta cerere  cunoscând prevederile art. 322, art. 323 si art. 326 din Codul penal privind falsul in înscrisuri sub semnătura privata, uzul de fals şi, respectiv, falsul in declaraţii.