În atenţia agenţilor economici!!!

 În vederea evitării erorilor la completarea declaraţiei D112 şi eliminării riscului ca angajaţii să devină ,,neasiguraţi’’, producând un disconfort acestora atunci când solicită diverse tipuri de servicii medicale, reamintim că, în conformitate cu Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr. 1977/09.12.2013, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2757/23.12.2013 şi al ministrului sănătăţii nr. 1580/23.12.2013 (valabil începând cu 01/2016) la ,,Instrucţiuni de completare a formularului 112” la 

 C. Anexa nr. 1.2 ,,Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin

Secţiunea ,,Date de identificare a asiguratului”

 5. Caseta ,,Data angajare” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscrie data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.

6. Caseta ,,Data plecare” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscrie data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.

Caseta "Data angajare" şi caseta "Data plecare", se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia şi nu are legătură cu modul de înregistrare şi gestionare a contractelor de muncă.

 Având în vedere prevederile Ordinului comun 1977/2757/1580/2013, vă rugăm să verificaţi declaraţiile depuse şi să procedaţi la transmiterea lor conform instrucţiunilor cuprinse în ordinul mai sus menţionat.