raport_narativ_an_2023-stadiul_implementarii_masurilor_prevazute_in_planul_de_integritate.pdf

raport_an_2023_evaluare_incidente_de_integritate.pdf

RAPORT_2023_bunuri_primite_cu_titlu_gratuit.pdf

Raport_narativ_referitor_la_stadiul_implementarii_masurilor_prevazute_in_Planul_de_integritate_al_CAS_Sibiu_pentru_anul_2022.pdf

Raport_narativ_referitor_la_stadiul_implementarii_masurilor_prevazute_in_Planul_de_integritate_al_CAS_Sibiu_pentru_anul_2022

Raport anual de evaluare incidente de integritate

Raport 2022 bunuri primite cu titlu gratuit

plan de integritate CAS Sibiu 2022

Raport aferent anului 2021 legea 251 din 2004

Declaratie asumare agenda integritate 2021-2025

Fișiere atașate

PLAN DE INTEGRITATE CAS SIBIU 2018.doc PLIANT INFORMATIV PRIVIND STRATEGIA NATIONALA ANTI.doc