Nr. 22128/07.09.2023

 

 

Situatia  furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu, respectiv pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate ADMISI in sesiunea de contractare din luna SEPTEMBRIE 2023

 

Nr. crt.

Denumire furnizor

Admis

Respins

 

Motivul respingerii

1.

THEEA SIB FARM SRL

DA

-

-

2.

DR. MAX SRL

DA

-

-

 

                                     

 

Membri comisie contractare                                                                                            

                                                                            Aprobat,

                                                                           Presedinte comisie contractare