1. Situația dosarelor depuse în sesiunea de contractare APRILIE 2022

 

Nr.crt.

TIP DE ASISTENȚĂ

CERERI

DEPUSE

CERERI ADMISE

CERERI

RESPINSE

 

Motivul respingerii

1

MEDICINĂ DENTARĂ

11

11

0

X

2

AMBULATORIU CLINIC, INCLUSIV MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE

5

4

 

DIAPROCT SIBIU SRL

Furnizorul nu indeplineste conditiile prevazute in HG 696/2021, Anexa nr.2, Cap.II art.21(1)lit. d), art.22(1),  art.23(1) b)1. lit.i)

3

AMBULATORIU PARACLINIC

0

0

0

X

                                                                                                           

              Comisia de contractare                                                 

                                                         

 

  1. Situația dosarelor depuse în sesiunea de contractare PNS

APRILIE 2022

                                 

            Toate dosarele depuse în această sesiune de contractare de către furnizorii care au dorit să intre în relație contractuală cu CAS Sibiu pentru programele naționale de sănătate curative, au fost ADMISE.