Avand in vedere :

 

 

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii  IULIE  2022 desfășurându-se după urmatorul calendar:

 

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 21.07.2022-22.07.2022, pana la ora 16,30.
  2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 25.07.2022, pana la ora 13,30, prin afisare pe site-ul www.cassb.ro.
  3. Depunerea contestatiilor: 26.07.2022, pana la ora 12.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei, www.cassb.ro si la avizierul institutiei in data de 26.07.2022, pana la ora 16,30.
  4. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 28.07.2022.

 

                Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.

  

Mentionam ca procesul de contractare se desfasoara pe urmatoarele domenii: asistenta medicala primara

 

Persoane de contact:

  1. Tomasevschi Ligia  - asistenta medicala primara, tel. 0269.214279, int. 143

 

 

 

CONDUCEREA CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU