Lista  produselor   biologice  (Dci-uri) cuprinse  in  HG  nr 720/2008  pentru   aprobarea   Listei  cuprinzand   denumirile  comune  internationale corespunzatoare  medicamentelor  de   care   beneficiaza asiguratii,cu  sau  fara  contributie personala, pe  baza   de  prescriptie medicala,in  sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune  internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in  cadrul   programelor  nationale de   sanatate, cu   modificarile si   completarile ulterioare, actualizata la  zi, conform   informatiilor comunicate de  autoritatea   competenta in  domeniu, respectiv   Agentia  Nationala   a Medicamentului si  Dispozitivelor   Medicale

 

Fișiere atașate

Lista produse biologice cuprinse in HG nr 720-2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile com.pdf