CNAS precizează că valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate CEASS (EHIC) este de un an de la data emiterii, conform modificării efectuate în Legea 95/2006 prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 189/14 martie 2016. Afirmaţia apărută în presa de astăzi, conform căreia „românii pot beneficia în timpul călătoriilor în spaţiul UE, pentru o perioadă de cel mult şase luni, de servicii medicale gratuite, decontate de statul român în baza cardului european de sănătate” este eronată şi nu a avut ca sursă CNAS.

Totodată, precizăm că acordarea tratamentelor devenite necesare, de regulă servicii medicale urgente, în baza cardului CEASS, pe durata deplasării asiguraţilor români în statele UE/SEE/Elveţia nu este neapărat gratuită. Tratamentele respective se acordă în aceleaşi condiţii ca şi cele oferite asiguraţilor sistemului social de asigurări de sănătate din ţara de destinaţie. Spre exemplu, dacă asiguratul din ţara de destinaţie plăteşte o contribuţie personală sau o coplată pentru spitalizare, atunci şi beneficiarul de card european aflat în ţara respectivă va achita din surse proprii aceeaşi sumă, fără ca aceasta să-i fie decontată ulterior de casa de asigurări de sănătate. Cardul european poate fi utilizat la toţi furnizorii de servicii medicale din sistemul de securitate socială din ţara de destinaţie, nu doar la spitalele publice.

 

                                                                                                                                Biroul de presă