Codul de conduită a funcţionarilor publici reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici.
Normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul C.A.S. Botoșani

Codul de conduită al personalului contractual reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual din cadrul C.A.S. Botoșani. Normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul C.A.S. Botoșani, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic.

Consiliere în domeniul eticii <deschide document>

Fișiere atașate

CODUL DE CONDUITA f.p..pdf CODUL DE CONDUITA p.c.pdf