Consiliul de Administraţie

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Apartenenţa

1.

NICOLAU CARMEN RODICA

C.A.S. Botoșani

2.

AROȘOAIE MIHAELA-OTILIA

Instituția Prefectului Județ Botoșani

3.

ANDRIOAIE MARIANA

C.J. Botoşani

4.

ACHIHAEI EUGEN

Patronatul Național Român

5.

GHERMAN DAN

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

6.

AVRAM GHEORGHE

C.J.P.V. Botoşani

7.

PARASCHIV MARIA C.J.P.V. Botoşani

8.

IRIMIA MARIA C.S.N. Meridian

9.

DUMITRU OCTAVIAN C.N.S..L.R. Frăţia

10.

ISPIR CONSTANTIN B.N.S.
11. MARICIUC MARIANA-STELA UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA