Consiliul de Administraţie

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Apartenenţa

1.

NICOLAU CARMEN RODICA

Director General C.A.S. Botoșani

2.

HOLCA AGNES-MIHAELA

Instituția Prefectului Județ Botoșani

3.

ILIUȚĂ VIOREL

C.J. Botoşani

4.

ACHIHAEI EUGEN

Patronatul Național Român

5.

GHERMAN DAN

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

6.

AVRAM GHEORGHE

C.J.P.V. Botoşani

7.

PARASCHIV MARIA C.J.P.V. Botoşani

8.

IRIMIA MARIA C.S.N. Meridian

9.

DUMITRU OCTAVIAN C.N.S..L.R. Frăţia

10.

ISPIR CONSTANTIN B.N.S.
11. MARICIUC MARIANA-STELA UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA