Raport de activitate la nouă luni 2017 Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani