Preşedinte-Director General Ec. Carmen NICOLAU Miercuri 12,00-13,00
Director Executiv Direcţia Management şi Economică   Miercuri 12,00-14,00
Director Executiv Direcţia Relaţii Contractuale Jr. Alina MUSTIAŢĂ Miercuri 12,00-14,00