Având în vedere:

 

Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani organizează sesiune de contractare

pentru toate domeniile de asistență medicală în perioada 06 iunie 2023 - 30 iunie 2023,

conform următorului calendar:

  

Procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală și persoanele de contact  <deschide document>

21.06.2023 Furnizori admiși/respinși la contractare 

 

Lista sporurilor de zona asistenta medicala primara

 

27.06.2023 ora 17:00 Punctajul rezultat pentru laboratoarele de biochimie

27.06.2023 ora 17:00 Punctajul rezultat pentru laboratoarele de radiologie - imagistica medicala

28.06.2023 ora 12:15 Punctajul rezultat pentru furnizorii de servicii de medicina fizica si reabilitare 

28.06.2023 ora 16:50 Punctajul rezultat pentru furnizorii de servicii de imagistica medicala-ecografii

30.06.2023 11.05 Punctaj rezultat in urma contestatiilor:

                                    - laborator biochimie

                                    - laborator radiologie - imagistica medicala

                                    - ecografii

30.06.2023   Furnizori de servicii medicale cu contracte în perioada 01.07.2023-31.12.2023