1. Contracte furnizori servicii medicale asistență medicală primară

  2. Contracte servicii medicale transport sanitar neasistat, ambulanțe

  3. Contracte furnizori de dispozitive medicale

  4. Contracte furnizori de servicii medicale in ambulatoriu specialitati clinice

  5. Conventii eliberare concedii medicale specialitati clinice

  6. Contracte furnizori de medicamente farmacii cu circuit deschis

  7. Contracte asistenta medicala spitaliceasca

  8. Contracte asistenta medicala de specialitate ambulatorie, specialitati paraclinice

  9. Contracte asistenta medicala de specialitate, recuperare fizica ambulatorie

  10. Contracte asistenta medicala medicina dentara

  11. Conventii prescriere retete medicale, concedii medicale, bilete de trimitere