ORDIN nr. 720 din 1 septembrie 2023 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare este publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023.

       Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale este publicat MO nr. 124 bis /2015. <click aici>

Ordinul 106/32/2015 reglementează condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de către furnizori pentru a fi evaluaţi în vederea încheierii contractelor de prestări servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Furnizorii au obligatia de a depune dosarul de evaluare la Registratura  CAS Botoșani cu 30 de zile calendaristice inainte de expirarea dovezii de evaluare. 

Taxa de evaluare

Taxa de evaluare se achită către Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Botoșani, cod fiscal 11321707, în contul RO22TREZ11626360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului Botoșani.

Valoarea taxei de evaluare furnizori <click aici>

Fișiere atașate

taxe evaluare 2023.doc Cerere evaluare.pdf CERERE EVALUARE.doc Chestionar autoevaluare furnizori dispozitive medicale-comercializare 2023.pdf Chestionar autoevaluare medicina dentara 2023.pdf Chestionar autoevaluare paraclinic laborator 2023.pdf Chestionar autoevaluare servicii conexe spectrul autist 2023.pdf CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE MEDICINA DE FAMILIE, SPECIALITATE, CENTRE MEDICALE, DE DIAGNOSTIC SI TRAT.pdf Chestionat autoevaluare farmacii 2023.pdf declaratie furnizor2023.doc declaratie furnizor 2023.pdf declaratie protectia datelor 2023.doc declaratie protectie date 2023.pdf opis doc evaluare -01.09.doc TABEL PERSONAL 2023.pdf tabele aparatura din dotare.pdf tabele aparatura din dotare.xls tabele personal.xls taxa evaluare 2023.pdf