28.06.2024

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs pe post (din cadrul concursului national extins) pentru ocuparea

funcției publice de execuție - consilier asistent -30.07.2024 <click document>

19.07.2024 Rezultatul probei de verificare a eligibilitatii concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție - consilier asistent -30.07.2024 <click document>

=================================================================================================================== 

28.06.2024

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs pe post (din cadrul concursului national extins) pentru ocuparea

funcției publice de execuție - inspector debutant - 31.07.2024 <click document>

=================================================================================================================== 

28.06.2024

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs pe post (din cadrul concursului national extins) pentru ocuparea

funcției publice de execuție - consilier asistent - 01.08.2024 <click document>

19.07.2024 Rezultatul probei de verificare a eligibilitatii concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție - consilier asistent -01.08.2024 <click document>

================================================================================================

17.05.2024

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs de recrutare funcție publica de execuție - 17.06.2024


Anunț concurs de recrutare funcție publica de execuție - 17.06.2024 (proba scrisă) <click document>
Formular de înscriere <click document>
Adeverință <click document>

=================================================================================================

25.04.2024

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează examen de promovare în grad profesional

 

Anunț examen de promovare în grad profesional - 27.05.2024 (proba scrisă) <click document>

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare - 27.05.2024 <click document>

Barem subiecte proba scrisa 27.05.2024: <click document>

Rezultate proba scrisa 27.05.2024 <click document>

Rezultate proba interviu 28.05.2024 <click document>

Rezultatul final la examenul pentru promovare in grad profesiona <click document>

 

=================================================================================================

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concursul din cadrul etapei de selectie a proiectului pilot pentru ocuparea unui post in funcție publica de execuție - 18.09.2023

Anunț concurs din cadrul etapei de selectie a proiectului pilot pentru ocuparea unui post in funcție publica de execuție - 18.09.2023 (proba scrisă) <click document>

Anunt privind modificare persoana de contact:  relatii suplimentare privind conditiile de participare la concurs se pot obtine de la Cojocariu Rodica, adresa de email rodicatodirisca@casbt.ro, telefon/fax 0231512692/ 0231512052

========================================================================================================

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs de recrutare funcție publica de execuție - 05.07.2023

Anunț concurs de recrutare funcție publica de execuție - 05.07.2023 (proba scrisă) <click document>

Atribuțiile principale din fișa postului <click document>

Formular de înscriere <click document>

Adeverință <click document>

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare - 05.07.2023 <click document

Rezultate proba scrisa 05.07.2023 <click document>

Rezultatul contestatiei la proba scrisa din data de 07.07.2023 <click document>

Rezultate proba interviu 11.07.2023 <click document>

Rezultatul contestatiilor la proba interviu afisat 13.07.2023 <click document>

Rezultate finale concurs afisat 14.07.2023 <click document>

========================================================================================================

Anunț privind concursul de recrutare pentru ocupare de funcții publice din data de 05.07.2023 <deschide document>

========================================================================================================

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs de recrutare funcții publice de execuție - 24.04.2023

Anunț concurs de recrutare funcții publice de execuție - 24.04.2023 (proba scrisă) <click document>

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare - 24.04.2023 <click document>

Rezultate proba scrisa 24.04.2023 <click document>

Rezultatul contestatiei la proba scrisa din data de 27.04.2023 <click document

Rezultate proba interviu 02.05.2023 <click document>

Rezultate finale concurs 24.04.2023-02.05.2023 <click document>

Atribuțiile principale din fișa postului <click document>

Formular de înscriere <click document>

Adeverință <click document>

========================================================================================================

 

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs de promovare în grad profesional - 03.02.2022

Anunț concurs de promovare în grad profesional - 03.02.2022 (proba scrisă) <click document>

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de promovare - 03.02.2022 <click document>

Rezultate proba scrisă 03.02.2022 <click document>

Rezultate sustinere interviu 04.02.2022 - <click document>

Rezultate finale examen promovare grad - 07.02.2022 <click document>

========================================================================================================

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere vacantă - 20.12.2021

Anunț concurs de promovare în funcție publică de conducere vacantă - 20.12.2021 (proba scrisă) <click document>

Atribuțiile funcției publice de conducere vacante <click document>

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de promovare - 20.12.2021 <click document>

Barem subiecte proba scrisa 20.12.2021: <click document>

Rezultate proba scrisă 20.12.2021 <click document>

Rezultate sustinere interviu 20.12.2021 <click document>

Rezultate finale concurs de promovare în funcție publică de conducere vacantă - 20.12.2021 <click document>

========================================================================================================

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs de recrutare funcție contractuală de execuție vacantă - 15.11.2021

Anunț concurs de recrutare funcție contractuală  de execuție vacantă - 15.11.2021 (proba scrisă) <click document>

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare - 15.11.2021 <click document>

Barem subiecte proba scrisa 15.11.2021: <click document>

Rezultate proba scrisă 15.11.2021 <click document>

Rezultate sustinere interviu joi 18.11.2021 - <click document>

Rezultate finale concurs recrutare - <click document>

====================================================================================

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs de recrutare funcții publice de execuție vacante -08.11.2021

Anunț concurs de recrutare funcții publice de execuție vacante - 08.11.2021 (proba scrisă) <click document>

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție vacante <click document>

Anexa nr. 1 Formular de înscriere  <click document>

Anexa nr. 2 Adeverință <click document>

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din data de 08.11.2021 - aici

Completări privind desfășurarea probei scrise din data de 08.11.2021: aici

Barem subiecte proba scrisa: referent cl. III - aici

                                                      consilier cl. I - aici

Rezultate proba srisa din data de 08.11.2021 - aici

Programare sustinere interviu vineri 12.11.2021 - aici

Rezultate sustinere interviu vineri 12.11.2021 - aici

Rezultatul contestatie la proba interviu din data de 12.11.2021 - aici 

Rezultate finale concurs recrutare - aici

====================================================================================

Rezultate finale la concursul de recrutare din data de 06.09.2021 - aici

Rezultatul probei interviu din data de 10.09.2021 a concursului de recrutare -aici

Rezultatul contestației probei scrisă la concursul de recrutare din data de 06.09.2021 -aici

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din data de 06.09.2021 - aici

Barem referent superior compartimentul evidența asigurați carduri și concedii medicale varianta I -aici 

Barem inspector superior compartimentul relații publice, purtător de cuvânt varianta I -aici

Barem consilier superior compartimentul serviciul medical, comisii terapeutice/clawback varianta II -aici

Rezultate proba scrisă la concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din data de 06.09.2021 -aici

 

ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

organizează concurs de recrutare funcții publice de execuție vacante -06.09.2021

Anunț concurs de recrutare funcții publice de execuție vacante - 06.09.2021 (proba scrisă) <click document>

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție vacante <click document>

Anexa nr. 1 Formular de înscriere  <click document>

Anexa nr. 2 Adeverință <click document>

                                                          afișate astăzi 06.08.2021

=======================================================================

Anunț din 16.07.2021 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director Executiv - Direcția Relații Contractuale la Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani în data de 18 august 2021 <click document>

========================================================================

Anunț din 25.06.2021 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Medic Șef  la Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani in data de 27 iulie 2021 <click document>

=========================================================================

Anunț din 18.06.2021 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director Executiv-Direcția Economică la Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani in data de 20 iulie 2021 <click document>

==========================================================================

Anunț din 20.05.2021 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director General la Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani iunie 2021 <click document>, 

Bibliografie concurs <click document>

===========================================================================

Anunț din 06.04.2021 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director General la Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani, click  Bibliografie concurs

===========================================================================

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță suspendarea concursului organizat în data de 26 iunie 2020, ora 10.00 la sediul CNAS, pentru ocuparea postului vacant de Director General la CAS Botoșani detalii click.

Fișiere atașate

Anunt_concurs_PDG.pdf Bibliografie_concurs_PDG.pdf anunt+bibliografie-EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_29dec2020.pdf pt SITE anunt+bibliografie-EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_11ian2021.pdf Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere_EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_29dec2020.pdf Rezultat interviu_EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_29dec2020.pdf Rezultatul probei scrise_EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_29dec2020.pdf Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere_EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_11ianuarie2021.pdf Rezultatul probei scrise_EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_11ian2021.pdf Rezultatul final_EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_11ian2021.pdf Rezultat interviu_EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_11ian2021.pdf Rezultatul final_EXAMEN_PROMOVARE_GRAD_29dec2020_.pdf examen_promovare_grad_profesional_13ianuarie2020.pdf Anunt_06-01-2020_1303.pdf anunt_13012020.pdf anunt_130120120_1519.pdf anunt_14012020.pdf Anunt_concurs_DG_03-06-2020_0855.pdf