Nr. crt. Denumirea formularului
1.

 Formulare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale

   - Model cerere valabila pina la 31.12.2017

   - Centralizator CM aferent lunii/lunilor pentru care se solicita recuperarea sumelor valabil pina la 31.12.2017

   - Centralizator privind sumele de recuperat de la FNUASS valabil pina la 31.12.2017

2.

DOSAR RECUPERARE SUME DE LA FNUASS valabil pina la 31.12.2017

DOSAR RECUPERARE SUME DE LA FNUASS valabil de la 01.01.2018

  • cerere tip conform modelului prezentat in anexa nr. 10 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005
  • Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor conform modelului prezentat in anexa nr. 1 din normele de aplicare din 5 ianuarie 2018 a prevederilor OUG nr. 158/2005
  • Concediile medicale (exemplarul 2 roz) aferente pentru luna / perioada pentru care se solicita restituirea
  • Copie extras de cont
3.

 Adeverință salariat  valabila pina la 31.12.2017

Adeverinta de salariat valabila de la 01.01.2018

4.

Model cerere valabila de la 01.01.2018

-Centralizator CM aferent lunii/lunilor pentru care se solicita recuperarea sumelor valabil de la 01.01.2018