Nr. crt. Denumirea formularului
1.

 Formulare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale

   - Model cerere

   - Centralizator CM aferent lunii/lunilor pentru care se solicita recuperarea sumelor

   - Centralizator privind sumele de recuperat de la FNUASS

2.

 DOSAR RECUPERARE SUME DE LA FNUASS

3.  Adeverință salariat