ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

CONTRACTARE 2017

 

ANUNȚ documente furnizori în contract la 31.03.2017

CALENDARUL  NEGOCIERII  ŞI   ÎNCHEIERII

 contractelor/actelor aditionale si convenţiilor,

pentru  furnizarea   de servicii medicale, medicamente şi   dispozitive  medicale pentru anul 2017,  a contractelor pentru asigurarea  continuităţii asistenţei medicale primare in regim de gardă prin centrele de permanenţă pentru anul 2017, precum și a contractelor pentru derularea  programelor nationale de sanatate pentru anul 2017 

Listele cu furnizorii admisi la contractare
 

Documente contractare 2017

 

Lista cu noile numere de contract PNS2017 la farmaciile cu circuit deschis