Serviciile de spitalizare pentru cazurile acute, acordate asiguraţilor în unităţile sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, sunt gratuite.
Asiguraţilor care optează pentru servicii de spitalizare în unităţile sanitare private aflate în relaţie contactuală cu casele de asigurări li se poate solicita plata unei contribuţii personale, care să acopere diferenţa între tariful
practicat de spital şi tariful decontat de casa de asigurări pentru rezolvarea fiecărui caz.
ATENŢIE : nici contribuţia personală şi nici costul serviciilor de care beneficiază asiguraţii în spitale private care nu sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nu se decontează, fiind suportate exclusiv de către asiguraţi !

 

CONDUCEREA CAS BOTOSANI