TEL. VERDE: 0800800982

TEL. 0231 / 518921 ; 0231 / 512692

FAX. 0231 / 512052

Direcții/ Compartiment Birou Interior/Mobil
Director General  102
Cabinet Director General Secretariat 101
Compartimentul  Control   115
Compartimentul Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal   130
Compartimentul Tehnologia Informaţiei   125,110
Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ   117
Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt   108
Direcţia Economică
Serviciul  Buget, Financiar, Contabilitate   103

Compartiment Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale

- Evidență asigurați, carduri europene, carduri naționale

- Carduri naționale (activare, deblocare, card pierdut)

- Concedii medicale

109  / 0741.280.165

 

 

122 / 0744.677.6080752.231.374

 

 

121 / 0752.231.376

Compartimentul Achizitii publice   112
Compartiment Logistică și Patrimoniu   112
Direcţia Relaţii Contractuale
Compartiment  Evaluare, Contractare Spitale, paraclinice, recuperare ambulatoriu și sanatoriu, medicină dentară, conventii concedii medicale si bilete de trimitere 124
Medicină primară 119
Clinice, Dispozitive medicale 107
Farmacii, programe naționale de sănătate 106
Evaluare furnizori 130
Compartiment Decontare Servicii Medicale Spitale, sanatorii 117
Medicină Primară 119
Ambulatoriu, paraclinice, reciperare ambulatoriu 107
Farmacii 106
Dispozitive Medicale 111
Medicină dentară 124
Programe Naționale de Sănătate 125
Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene   123, 126 / 0747.504.496
Compartiment Analiză cereri și eliberare decizii îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale   116 / 0744.646.193
Medic Şef
Serviciul Medical, Comisii terapeutice / Clawback   120
Compartiment Programe de sănătate   125