Au fost publicate listele cu furnizorii de servicii medicale admisi la contractarea 2015 pe urmatorul link:

http://www.casan.ro/casbt/page/dosare-contractare-2015.html